top of page
Vi tilbyr ulike oppdrag for både private og bedrifter
Vi tar på oss alt fra små til store oppdrag innen fagfeltet vårt. Den beste maskinparken, de ansattes erfaring og kompetanse gir oss muligheten til å kunne løse de fleste oppgaver og utfordringer som kunden ønsker.  Alle kunder som ønsker våre tjenester betyr like mye for oss, og vi kan tilby følgende oppdrag:

 

Planlegging

med planlegging, tilbud og pris. Vi samarbeider med kundene om prosjektet,

priser, søknader med mer.

 

Grunnarbeid 

Vi har utstyr og tar på oss oppdrag med alle grunnarbeid for alle formål, herunder:

• Offentlige bygg

• Næringsbygg

• Idrettsbaner og parkanlegg

• Gravplasser

• Byggefeltutbygging

• Enkelttomter

• Kaianlegg

• Moloer

• Natursteinsmuring

• Veier og infrastruktur

• Grøftearbeid

 

Vi gjør alt arbeid som; graving, masseforflytning, fundamentering, grøfter og muring.

Vi har eget mobilt og stasjonært knuseverk for grov og fin knusing, samt steinproduksjon.

 

Steinarbeid

av hage, uteareal, kai og båtplass.

 

VA-Anlegg

Vi har lang erfaring innen VA, og flere ansatte med ADK-sertifikat. Vi utfører oppdrag for det offentlige, nye anlegg, forbedring og utskiftning, og private utbyggere av boligfelt.

 

Opparbeidelse av hage og anlegg

Setting av stein, klargjøring for asfalt, oppsetting av ballbinger, legging av skråninger.

 

Salg av masser

Pukk, singel, mold og lignende.

 

Knusing av masser

salg av pukk singel og grus.

 

Transport av masser 

levering, samt henting til egen tipp plass,

eget mottak for asfalt og betong/tegl.

 

Graving

av vei, grøft, drenering, kabelgater med mer.

 

Sanering/rivning

av bygninger

 

Vei
Opparbeidelse, vedlikehold og utbedring.
 
Boring/sprengning av fjell
Vi har borerigg for oppdrag, med egen riggfører og skytebas.
 
Fjellsikring
Vi utfører oppdrag med fjellsikring, rensk og bolting av fjell i fjellsider, rensk av grøfter og vei ved flom.
 
Vintervedlikehold

Vi har faste oppdrag for snørydding og salting/grusing, med traktor som har brøyteskjær og saltapparat. Vi har også brøyteskjær til våre lastebiler, samt hjulmaskin til bortkjøring av snø. 

bottom of page