top of page

T. Holand Maskin har følgende godkjenninger

• Tiltaksklasse 2 for utførelse- sentral godkjenning

Anlegg, konstruksjoner og installasjoner og kontroll/utførelse.

Anlegg, konstruksjoner og installasjoner. 

( Godkjenning tom tildeles av Statens Bygningstekniske Etat til bedrifter som har dokumentert at foretaket innehar tilstrekkelig fagkompetase til å kunne fremabringe et sluttprodukt med de kvalitet eller beskaffenhet som er fastsatt i plan- og bygningslovgivningen.)

 

• KS / HMS systemet til Maskinentreprenørenes Forbund, som tilfredsstiller lover og forskrifter, og krav i ISO NS 9001:2015 og NS 14001:2015

 

• Transportløyve for lastebil / gods

• Bedriften er godkjent lærlingbedrift

bottom of page