top of page

Bedriftens policy

T. Holand Maskin AS skal til enhver tid levere tjenester som tilfredsstiller våre interesseparters krav og forventninger. KSHMS-systemet skal sikre kontinuerlig forbedring i bedriften, og skal være en integrert rutine i alle våre daglige arbeidsoppgaver.  

 

Dette oppnår vi gjennom:

 • God planlegging

 • Fokus på KSHMS

 • Faglig kompetente arbeidere

 

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kommer uskadde hjem etter endt arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet.

 

Dette oppnår vi gjennom

 • å ha fokus på sikkerhetstilstand og ryddighet

 • å ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig

 • godt vedlikeholdt utstyr og maskiner

 

Våre kjerneverdier

 • Ikke forårsake ulykker, skade eller tap av medarbeidere - og setter stort fokus på HMS

 • Tilfredsstille våre kunder/interesseparters krav og forventninger

 • En ryddig og ordentlig entreprenør, med en moderne, effektiv og miljøvennlig maskinpark

 • Levere kvalitet til rett pris og avtalt tid

 • Vi vil ha yrkesstolte og faglig kompetente arbeidere

Signatur:

Signatur.jpg

Daglig leder 

bottom of page