top of page

T. Holand Maskin AS

Vi er et solid maskinentreprenørfirma med bred erfaring innen det meste av anleggsarbeid, transport, veivedlikehold, pukkverk, med mer. Vi har siden begynnelsen og frem til i dag vært etablert i Eigersund kommune

i Dalane regionen / Rogaland fylke.

 

På Hovland har vi den daglige driften vår. Her har vi eget uttak av masser, verksted, kontor, spisebrakke og oppstillingsplass for kjøretøy og maskiner. Vi har også godkjent mottak for asfalt og betong/teglstein, samt en egen tipp-plass og eiendom som utvikles til industriformål. 

 

Vi utfører alt av jobber innenfor vårt fagfelt, både store og små. Kundene våre varierer fra stat og kommune, til private firma og privatpersoner som ønsker å få utført arbeid. Vårt nedslagsfelt er stort sett Dalane-regionen, men vi jobber også utenfor regionen ved forespørsel.

 

Vi har 25 ansatte med bred erfaring og høy kompetanse, som etterstreber å gjøre sitt beste for at kunden skal bli fornøyd. Kvalitet er viktig for oss, og der det er behov, samarbeider vi med andre spesialister/leverandører for å få jobben utført slik kunden ønsker.

 

 

Historie

T. Holand Maskin A/S ble etablert i mai 1988 av Terje Holand og er i dag en familiebedrift.

Han hadde siden 1971 jobbet som maskinfører hos en annen entreprenør (B&G) på større anlegg, og bestemte seg for å starte opp for seg selv, da behovet var stort i Dalane-regionen. Terje startet firmaet som et enmannsforetak, og leide seg ut til andre firma og til kommunen. Etterhvert  ble det flere ansatte og større oppdrag - og alle kjøretøyene som etterhvert trengtes betalte han ned på av sin egen lønn. 

 

Firmaet fortsatte å vokse, og det samme gjorde behovet for flere arbeidsfolk og utstyr. Terje sine to sønner, Kristen Holand og David Holand, var med i arbeidet og fikk tidlig sin lære om både anleggsbransjen og om det å drive en bedrift. De fikk begge maskiner og tok tidlig ansvar for både eget og andres arbeid. De skapte god kontakt med lokale folk som hadde behov for ulike typer oppdrag. T.Holand Maskin AS leide verksted og tilhørende kontor-brakker i et industriområde på Hovland på Eigerøy i Egersund. Her ble det også kjøpt flere eiendommer og starten på utviklingen av industriområdet som vi fremdeles holder til på i dag, var i gang.

 

Etter 25 års drift overlot Terje i 2013 den daglige driften av firmaet til sine to sønner, Kristen Holand, som daglig leder, og David Holand som anleggsleder. Terje deltar fremdeles for fullt i bedriften, og han og sønnene har i dag opparbeidet T. Holand Maskin AS til et sterkt navn med godt omdømme i bransjen. Med en solid maskinpark, unik arbeidskraft og kompetanse kan firmaet tilby en bredde av tjenester innen fagområdet, gjort med kvalitet og stolthet.

 

Våre ressurser og erfaring gir oss muligheten til å garantere at vårt arbeid skal være av beste kvalitet, pris og gjennomføring, med det mål om at kunden alltid skal være fornøyd.

 

 

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt oss.

 

bottom of page