top of page
Våre referanser / prosjekter
  • 2008 -   2014 T. Holand Maskin AS/Egersund, - Terje Holand, - Eget industriområde. Mottak/ knusing/lagring/ sprengning/opparbeidelse m.m.

  • 2005 – 2013 T. Holand Maskin AS/Egersund, -Kristen Holand, - Opparbeiding av privat-, kommunal-, fylkes-, og riksvei og deler av europavei. Opparbeiding av privat- og industri tomter/eiendommer. Parkeringsanlegg, molo og kaianlegg. Snøbrøyting og veivedlikehold. Ansvarlig for egne prosjekter i bedriften, m.m.

  • 2002 – 2004 Statens Vegvesen/Rogaland, - Kristen Holand, - Prosjekt-Ny E18. Sørlandet.

  • 2008 -   2014 T. Holand Maskin AS/Egersund, - Kristen Holand, - Eget industriområde. Mottak/ knusing/lagring/ sprengning/opparbeidelse m.m.

  • 2002 – 2006 T. Stangeland Maskin AS/Rogaland, - Byggefelt og VA-anlegg.

  • 2002 – 2006 T. Stangeland Maskin AS/Rogaland, - Rivning av Shell anlegget i Risa vika.

  • 2000 – 2007 Risa AS/Rogaland, - Byggefelt og VA-anlegg.

  • 2000 – 2007 Risa AS/Rogaland, - «Skurve» -vei vedlikehold.

  • 2006 – 2007 Eigersund Kommune, - «Strømstad» byggefelt. vei/vann/ avløp.

  • 2007 – 2008 Landmann, - «Stapnes» Hyttefelt. Vei/vann/ kloakk.

  • 2007 – 2008 Skanska Norge AS, - «Stapnes» Hyttefelt hyttetomter.

  • 2008 – 2008 Aker Egersund AS, -Omlegging av kloakksystem med pumpestasjon.

  • 2009 – 2009 Skanska Norge AS, - Dam «Lia vatn».

  • 2009 – 2011 Lund Kommune, - «Lundestranda» boligfelt. Utskifting av vann/ avløp

  • 2010 – 2011 Skanska Norge AS, - Ny industri kai «Kaupanes».

  • 2010 – 2011 Bjerkreim kommune, - Røyslandsdalen nytt byggefelt. Opparbeidelse

  • 2009 – 2010 Skanska Norge AS, - Kraftstasjon «Slettebø». Grunnarbeid/Meisling av grøft i tunnel.

  • 2010 – 2011 Shelby Eiendom AS/Egersund, - Industritomt «Ryttervik». Sprengning, utgraving, opparbeidelse og klargjøring.

  • 2011 – 2014 NMK Hellvik, -Kristen Holand, -Rallycrossbane, Opparbeidelse av hele anlegget og klargjøring/ferdigstillelse.

  • 2011 – 2012 Egersund Seilforening, - Båthavn, kai- parkering- og veianlegg. Opparbeidelse.

  • 2011 – 2012 Bjerkreim Kommune, - Røyslandsdalen II, byggefelt. Opparbeidelse.

  • 2011 – 2012 Eigersund Kommune, - Renseanlegg «Ytstebrød». Opparbeidelse av anleggsvei/tomt.

  • 2011 – 2013 Svanen Marina AS/Egersund, - Båthavn, kai- parkering- og veianlegg. Opparbeidelse/tomt.

  • 2011 – 2013 Eigersund Kommune, - Utskifting av vann og avløp samt ny- anlegg.

  • 2013 -            Hellvik Hus AS/Egersund, - «Leidlandshagen» boligfelt.

  • 2013 – 2014 Dalane Energi AS, - Kristen Holand, - «Honne foss» Kraftverk/rørgate.

  • 2013-             Dalane Energi AS, - Kristen Holand, - Dam «Nodlands vann».

  • 2013 – 2014 Shelby Eiendom AS/Egersund, -Kristen Holand, - Industritomt «Lygre». Sprengning/utgraving/opparbeidelse.

  • 2014 -            Dalaneregionen/Private Boligtomter, hyttetomter, veier, o.l.

  • 2014-             Hellvik Hus AS/Egersund, - Kristen Holand, «Storåkeren» boligfelt.

 

 

Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter:

  • Oanes – Forsand (1992)-  Statens v/S. Espeland

  • Lysefjordbrua (1997)- Statens v/ S. Espeland, Ø. Langemyr, B. Oddane

  • Eie – Tengs - Statens v/Eig. komm.

  • Drangsdalen - T. Stangeland Maskin AS

  • Tothammerveien – Sokndal - Statens v/ S. Espeland, A. Varsi, Ø. Langemyr

  • Lunde Stranda – Moi - Statens v/ S. EspelandØ. Langemyr

  • Hunnedalen – Sirdal - Statens v/ S. Espeland, Ø. Langemyr

  • Kr. Sand S, - Grimstad - Construction Joint Venture E18/ Vegutbygging i Offentlig Privat Samarbeid (2007-2009)

  • Ulla- Førrev.(hele anlegget, 1974-1988) - Bertelsen & Garpestad/ Arne Bertelsen

  • Setesdalen – Vatnedalen - Bertelsen & Garpestad/ Arne Bertelsen

  • Haugen – Hønedalen, - Sirdal - Bertelsen & Garpestad/ Arne Bertelsen

  • Lysebotn – Fylkesv. 500(hele anlegget, 1984)  Bertelsen & Garpestad/ Arne Bertelsen

bottom of page